درباره ما        About Nevisa
خط مشی دبستان نویسا:
ما معتقدیم که همه کودکان می توانند در محیطی حمایت کننده و برانگیزاننده به توانایی و قابلیت شخصی خود دست یابند.
ما تمامی دانش آموزان را تشویق و راهنمایی خواهیم کرد تا ضمن پذیرش مسؤولیت یادگیری خود در طیف وسیعی از تجارب یادگیری مشارکت فعالی داشته باشند.
جهت‌گيري دبستان هوشمند و دوزبانه نويسا در مسير تربيت دانش‌آموزاني است كه به تدريج روش فراگيري دانش‌ها را بياموزند تا در مواجهه با علوم و معلومات جديد، دچار ايستايي نشوند.