فضا ها و امکانات نویسا
1. دارای چمن مصنوعي با هدف شاداب سازي فضاي مدرسه و فراهم نمودن محيطي مناسب براي بازي و نشاط دانش آموزان 
2. تجهیزات آموزشی نو و مناسب
3. سیستم حضور و غیاب و کارت هوشمند دانش آموزی
4. فضای داخلی شاد و مناسب کلاس های درس و دکوراسیون مدرسه
5. بهره گیری از سامانه های هوشمند جهت مدیریت فرآیند یادگیری